Powiat Nowotarski dla Rabki Zdrój

25 lat Powiatu Nowotarskiego dla Rabki Zdrój

ADAM JUREK

Klub: Wspólnie dla Powiatu
Komisje: Komisja Rewizyjna (członek)
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej (wiceprzewodniczący)
Komisja Infrastruktury (członek)
 
Email: adam.jurek@rada.nowotarski.pl
Życiorys:
Emeryt
Działalność gospodarcza: FH JUREK, Nowy Targ, ul. Smrekowa 21
Radny Rady Miasta Nowy Targ 2002 – 2006
Radny Rady Powiatu Nowotarskiego 2006 – 2014
 
Pełnione dyżury: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 14.00 – 15.00, lub telefonicznie pod nr 606 632 852
 

PIOTR MĘDERAK


Klub: Wspólnie dla Powiatu
Komisje: Komisja Budżetowa (członek)
Komisja Statutowa (przewodniczący)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (członek)
 
Email: piotr.mederak@rada.nowotarski.pl
Życiorys:
Posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie organizacji produkcji filmowych i telewizyjnych (Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
Ukończył także:
– Studia podyplomowe pedagogiczne (AGH Kraków),
– Szkołę Aktorską (Krakowskie Szkoły Artystyczne),
– Studium Dziennikarskie (AP Kraków),
– Studia podyplomowe z informatyki (AGH Kraków),
– Kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą (Kraków).

Obecnie pracuje w zawodach jako: nauczyciel dyplomowany, aktor, reżyser.
Praca na stanowiskach:
– Dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce od 2014 r.
– Dyrektor Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce w latach 1997 – 2000 i 2003 – 2005.
– Dyrektor artystyczny Teatru Plejada w Krakowie, prezes zarządu Fundacji Sztuki Teatralnej i Filmowej Plejada – od 1.09.2011

Był instruktorem i zastępcą komendanta Hufca ZHP w Jordanowie. W ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego trenował dzieci i młodzież w sekcji piłki nożnej. Założył Fundację Szkoła z Kulturą, która działa przy Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.
Nie należał i nie należy do żadnej partii politycznej.
 

TADEUSZ RAFACZ


Klub: Wspólnie dla Powiatu
Komisje: Komisja Statutowa (wiceprzewodniczący)
 
Email: rada@nowotarski.pl
Życiorys:
Rodzina: Urodzony w Nowym Targu, zamieszkały w Cichem, żona Barbara, dwójka dorosłych dzieci – Zuzanna i Michał.
Wykształcenie:
Ukończona szkoła Podstawowa w Cichem, następnie Technikum Budownictwa Regionalnego w Zakopanem.
Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii Lądowej z tytułem zawodowym mgr inż. budownictwa.

Funkcje społeczne pełnione w przeszłości:
– Radny Rady Gminy Czarny Dunajec II kadencja
– Radny Rady Powiatu Nowotarskiego IV kadencja

Funkcje społeczne pełnione obecnie:
– Członek Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie
– Członek Rady Parafialnej Parafii Miętustwo
– Członek związku Podhalan Oddział Miętustwo

Praca:
– Główny Specjalista ds. Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Spytkowic
– dodatkowo jednoosobowa działalność gospodarcza
 
Pełnione dyżury: Każda środa, godz. 14-16, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
 

TOMASZ RAJCA


Klub: Wspólnie dla Powiatu
Komisje: Komisja Edukacji Publicznej (członek)
Komisja Statutowa (członek)
Komisja Kultury, Rozwoju i Promocji (członek)
 
Email: tomasz.rajca@rada.nowotarski.pl
Życiorys:
Wykształcenie: Wyższe – magister Prawa
Ukończyłem wyższe uczelnie:
– Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – tytuł Oficera Dyplomowanego na kierunku Administracji z zakresu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
– Uniwersytet Śląski w Katowicach – magister Prawa
– Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, studia podyplomowe z Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Emerytowany Oficer Policji, pełnione funkcje m.in.:
– komendant komisariatu policji w Czarnym Dunajcu
– z-ca komendanta powiatowego policji w Nowym Targu ds. kryminalnych
– radca w komendzie wojewódzkiej policji w Krakowie

Członkostwo w Stowarzyszeniach:
– Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji „IPA”
– Ochotnicza Straż Pożarna w Skawie

Bezpartyjny
Radny Gminy Raba Wyżna w latach 2014 – 2018

Zainteresowania:
– gram rekreacyjnie w piłkę siatkową
– lubię pływać oraz uprawiać kajakarstwo zwałkowe
 

MAREK SZARAWARSKI


Klub: Wspólnie dla Powiatu
Komisje: Komisja Budżetowa (przewodniczący)
Komisja Edukacji Publicznej (członek)
 
Email: marek.szarawarski@rada.nowotarski.pl
Życiorys:
Rodowity Rabczanin – rocznik 1947, matura w LO im. E. Romera – 1965
Absolwent uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – 1972
Dyrektor Zespołu Szkół przy ŚCRU 1991 – 2012, zaangażowany w obronę miejsc pracy w szkołach sanatoryjnych.
Autor akcji „Ratujemy sanatoria dla dzieci”, którą skutecznie realizuje.

Radny samorządu gminnego (1996 – 2006)
Przewodniczący Rady Miasta Rabka – Zdrój w latach 2002 – 2004

Radny Powiatu Nowotarskiego,
Przewodniczący Komisji Budżetowej (2006 – 2018)

Pomysłodawca i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
1. Spartakiada Dzieci Niepełnosprawnych pod patronatem mistrza olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego (2003 – 2012)
2. Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady na Podhalu (2014 – nadal)
 
Pełnione dyżury: Urząd Miasta, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka – Zdrój, pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, godz. 15.00 – 16.00
 

BOGUSŁAW WAKSMUNDZKI


Klub: Wspólnie dla Powiatu
Komisje: Komisja Statutowa (członek)
Komisja Kultury, Rozwoju i Promocji (członek)
 
Email: boguslaw.waksmundzki@rada.nowotarski.pl
Życiorys:
Radny powiatu nowotarskiego od 2002 r. W latach 2006 – 2018 urzędujący członek zarządu powiatu, a w obecnej kadencji wicestarosta.

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem w latach 1999- 2002. W tym czasie gmina dwukrotnie (2001,2002) znalazła się w „Złotej Setce Samorządów”. Gmina uzyskała nagrodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rozwiązania w dziedzinie ochrony wód. Przez ostatnie lata Przewodniczący Rady Euroregionu „Tatry”. Za współpracę między samorządami polskimi i słowackimi otrzymał Honorowe Członkostwo Euroregionu Tatry w 2014r. Jest członkiem Międzyrządowej Komisji Polsko – Słowackiej.

Członek zarządu OSP w Grywałdzie, wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Nagrodzony złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.
Ukończył Akademię Liderów Samorządowych oraz uzyskał międzynarodowy certyfikat dotyczący zarządzania projektami IPMA.
Wyróżniony „Samorządowym Oskarem” w 2014 r. za działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz zasługi w rozwoju polsko- słowackiej współpracy. Został laureatem plebiscytu na Samorządowca Powiatowego 2017 i 2018 roku zorganizowanego przez Portal Samorządowy. Wyróżniony tytułem „Samorządowiec Ziem Górskich” w 2018 przez Koalicję Ziem Górskich w Żywcu. Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej i Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę na rzecz społeczności lokalnej.
 
Pełnione dyżury: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu – W każdy poniedziałek godz. 14 – 15
 

PAWEŁ WAKSMUNDZKI

Klub: Wspólnie dla Powiatu
Komisje: Komisja Rewizyjna (wiceprzewodniczący)
Komisja Infrastruktury (członek)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (przewodniczący)
 
Email: pawel.waksmundzki@rada.nowotarski.pl
Życiorys:
Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Krakowskiej. W 2018 roku ukończyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W chwili obecnej wykonuję pracę zawodową w Kancelarii Adwokackiej w Zakopanem. Od wielu lat jestem członkiem Rady Sołeckiej Wsi Waksmund, jak również członkiem zarządu klubu sportowego LKS Huragan Waksmund. Pełnię także funkcję członka zarządu Spółki Brama w Gorce sp. z o. o. Pozostaję zaangażowany w funkcjonowanie Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Waksmund oraz stowarzyszeń i fundacji działających na terenie miejscowości Waksmund.
 

STANISŁAW ŻÓŁTEK


Klub: Wspólnie dla Powiatu, koło Razem Podhale Spisz Orawa – członek
Komisje: KKomisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli (wiceprzewodniczący)
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej (członek)
Komisja Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (członek)
 
Email: stanislaw.zoltek@rada.nowotarski.pl