Działalność samorządów powiatowych jest mało eksponowana w różnych mediach i dlatego wiedza społeczeństwa na ten temat jest niewielka. Jubileusz 25-lecia to dobra okazja do przedstawienia informacji o zadaniach, finansach i roli powiatu.

25 lat POWIATU NOWOTARSKIEGO dla RABKI-ZDROJU

Powiaty, w obecnym kształcie, powołane zostały do życia na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Funkcjonowanie powiatów uregulowane zostało w uchwalonej 5 czerwca 1998 r. ustawie o samorządzie powiatowym. W art. 4 wyżej wymienionego aktu prawnego, określone są zadania publiczne dla tego samorządu o charakterze ponadgminnym.

Władzę powiatu, prawodawczą i kontrolną, stanowi rada powiatu wybierana w wyborach powszechnych i bezpośrednich na okres 5 lat (do 2018 kadencja trwała 4 lata). Władzę wykonawczą sprawuje 5-osobowy zarząd, w skład którego wchodzą starosta, wicestarosta i trzej członkowie zarządu.

Powiat Nowotarski jest jednym z 379 powiatów w Polsce i jednym z 22 powiatów małopolskich. Jego powierzchnia wynosi 1474,66 km² a liczba ludności to 191 646. Od II kadencji (od 2002 roku) do Rady Powiatu Nowotarskiego wybieranych jest 29 radnych. W Radzie Powiatu Nowotarskiego trzy mandaty przypadają Rabce-Zdroju.

Poniższa tabela przedstawia radnych z naszej miejscowości i pełnione przez nich funkcje.

KADENCJA RADNI z RABKI-ZDROJU i PEŁNIONE FUNKCJE
I
1999-2002
Kazimierz Zapała – Członek Zarządu, Piotr Kapłon, Antoni Rapacz, Wojciech Skałka, Ewa Szajner, Marek Ziemianin
II
2002-2006
Zuzanna Rogowiec – Zastępca Przewodniczącego Rady, Bogdan Sroka – Zastępca Przewodniczącego Rady, Antoni Rapacz
III
2006-2010
Marek Szarawarski – Przewodniczący Komisji Budżetowej, Leszek Świder – Przewodniczący Komisji Edukacji, Antoni Rapacz
IV
2010-2014
Leszek Świder – Członek Zarządu, Marek Szarawarski – Przewodniczący Komisji Budżetowej, Antoni Rapacz
V
2014-2018
Leszek Świder – Członek Zarządu, Marek Szarawarski-Przewodniczący Komisji Budżetowej, Marian Leszczyński
VI
2018-2024
Marek Szarawarski – Przewodniczący Komisji Budżetowej, Stanisław Kiersztyn, Bartosz Leksander

W 2006 roku władzę w Powiecie Nowotarskim przejęła koalicja „Wspólnie dla Powiatu” utworzona z samorządowców komitetów wyborczych: „Razem Podhale, Spisz, Orawa” oraz „Prawica Powiatu Nowotarskiego”. W 2014 r. do klubu dołączył trzeci komitet „Podhalańska Wspólnota”.POWIATOWE CENTRUM KULTURY

Powiatowe Centrum Kultury organizuje każdego roku w Rabce-Zdroju imprezy kulturalne i sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przeznacza na to około 25 000zł. Utrzymuje etaty pracowni muzycznej „Triola” oraz instruktorów MKS-ów.

Od 2014 roku jest współorganizatorem Ogólnopolskich Zimowych Senioriad na Podhalu w Rabce-Zdroju.

W 2015 roku Powiat Nowotarski zakupił dla Podhalańskich stacji GOPR za 37 500zł zestaw noszy KONGA oraz sanie niezbędne do ratowanie ludzkiego zdrowia i życia w terenach niedostępnych.