Robert Wodziak


 • Lat 44, żona Barbara, trójka dzieci, mieszkaniec Skawy.
 • W latach 1998-2002 radny III kadencji samorządu gminnego i Z-ca Wójta Gminy Raba Wyżna (społecznie).
 • W kadencji 2006-2010r. radny i Członek Zarządu Powiat Nowotarskiego.
 • Z wykształcenia mgr administracji samorządowo-rządowej (Dyplom WSPiZ im. L.Koźminskiego w Warszawie), certyfikowany Project Manager-IPMA poziom D. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Controllingu i Audytu Wewnętrznego oraz Akademię Liderów Samorządowych WSB o/Chorzowie.
 • Jest Audytorem Wewnętrznym II Stopnia PIKW.
 • Posiada uprawnienia członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.
 • Zawodowo od 8 lat pracuje w UG w Łapszach Niżnych jako Sekretarz Gminy.
 • Od 16 lat działacz samorządowy i społeczny. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawie ( inicjator – rozbudowy i generalnej modernizacji Domu Strażaka w Skawie),
 • Prezes Zarządu o/Gminnego ZOSP RP w Rabie Wyżnej.
 • Przewodniczący Rady Społecznej SPWOZ w Skawie.
 • Członek Rady Parafialnej w Skawie.
 • Współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej “Solidarność” w Rabie Wyżnej.
 • Autor licznych inicjatyw samorządowych i społecznych na terenie Skawy i okolic (rajdy rowerowe – “Tour de Skawa”, festyny dobroczynne na Szkołę Parafie i OSP).

Zamierzam kontynuować rozpoczęte zadania na terenie Gorców, Podhala i Orawy w obszarach:

 • Bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę chodników i modernizacje dróg powiatowych
 • Właściwej współpracy z samorządami gmin i powiatów
 • Wspierania programów naprawczych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu
 • Edukacji – wspierania szkół ponadgimnazjalnych poprzez dodatkowe zajęcia które stworzą możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych
 • Rozwoju kultury, sportu i turystyki na terenie powiatu

Posiadam odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje oraz umiejętności i zdolności, które chciałbym nadal wykorzystać w działaniu na rzecz lokalnej społeczności poprzez konsekwentne dążenie do rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowo-mostowej na drogach powiatowych. Nie jestem tylko obserwatorem, ale działam na rzecz drobnych inicjatyw i poprawy stanu infrastruktury w środowisku naturalnym. Jestem dobrze przygotowany do sprawowania odpowiedzialnej służby publicznej, dlatego ponownie kandyduje do Rady Powiatu Nowotarskiego i proszę Was o głos…