Maria Rapacz-Piziak


Jestem kandydatką do Rady Powiatu Nowotarskiego z terenu Gminy Raba Wyżna
i Spytkowice. Posiadam wykształcenie wyższe pedagogiczne. Ukończyłam nauczanie początkowe w Studium Nauczycielskim w Tarnowie oraz pedagogikę i historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od najmłodszych lat pasjonowałam się przeszłością własnej Ojczyzny i działaniami środowiska lokalnego. W zawodzie nauczycielskim pracuję 37 rok. Moim priorytetem zawodowym i życiowym jest edukacja młodego pokolenia, rozwój osobowościowy, kształtowanie postaw patriotycznych
i obywatelskich oraz korzystanie z dóbr dziedzictwa kulturowego. Pracowałam w Śląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci, w Szkole Podstawowej w Rabie Wyżnej, a obecnie w Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej. Moi uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach historycznych na poziomie ogólnopolskim, wojewódzkim, rejonowym i osiągali wysokie wyniki. Pozyskałam również fundusze unijne dla młodzieży w ramach Projektu „Szlakami zasłużonych Polaków dla Krakowa i Małopolski” – „Nasz Region- Nasza Tożsamości”. Zachęcam uczniów do poznawania własnego regionu poprzez liczne wycieczki w tym do miejsc Pamięci Narodowej. Organizuję spotkania ze znanymi osobami z naszego regionu. Obecnie jestem członkiem Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.
Posiadam odpowiednie wykształcenie, umiejętności i zdolności w dziedzinie edukacji i szkolnictwa, które chciałabym wykorzystać w działaniu na rzecz lokalnej społeczności. Znam swoje środowisko i jego potrzeby. Uważam, że jestem dobrze przygotowana do pełnienia funkcji publicznej i rozumiem jego odpowiedzialny oraz społeczny wymiar.

Kontynuować rozpoczęte zadania na terenie powiatu w obszarach:

  • komunikacji- remonty dróg i przepustów w oparciu ośrodki zewnętrzne zapisane w programie regionalnym i strategii powiatu
  • edukacji – wspieranie szkół ponadgimnazjalnych poprzez dodatkowe zajęcia, które dadzą możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych
  • współpracy między samorządami gmin i powiatu nowotarskiego