Marek Andrzej Szarawarski

 

 

Radny samorządu gminnego 1998-2002, 2002-2006

Przewodniczący Rady Miasta w latach 2002 – 2004

Radny Powiatu Nowotarskiego – Przewodniczący Komisji Budżetowej (2006 – 2010, 2010 – 2014)

 

 

 

 

Efekty mojej indywidualnej pracy (interpelacje, wnioski) jako radnego powiatowego:

  • Bezpieczne zejście z przystanku busów i autobusów przy wiadukcie w Chabówce.
  • Nadzwyczajna Sesja wyjazdowa Rady Powiatu w jednym z rabczańskich sanatoriów w sprawie ratowania sanatoriów dla dzieci.
  • Działania w gminach powiatu nowotarskiego, których efektem było zrealizowanie kontraktu na leczenie sanatoryjne i szpitalne dzieci w ŚCRU w turnusach grudniowym 2013 oraz styczniowym i lutowym 2014 roku.
  • Włączenie powiatu do organizacji i finansowania Spartakiady dzieci niepełnosprawnych pod patronatem mistrza olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego i Senioriady – ogólnopolskiej imprezy sportowo rekreacyjnej dla uniwersytetów III wieku.
  • Odznaczenia dla opiekunów zespołu „Triolki”.
  • Przygotowanie dokumentu „Powiat dla Rabki – Zdroju”, w którym zawarte są dwie ważne informacje (efekt pracy całej rady powiatu nowotarskiego w latach 2007 – 2014):
  • wartość powiatowych inwestycji wykonanych na terenie Rabki-Zdroju jest bliska 30 000 000 zł,
  • każdego roku w budżecie powiatu zabezpieczana jest kwota blisko 12 500 000 zł na działalność powiatowych placówek i instytucji wykonujących zadania na terenie Rabki-Zdroju.