Kandydaci do Rady Miejskiej Rabki – Zdroju

Lista nr 19 poz. 1 (Okręg 1 – ul. Polana, Zaryte):

JÓZEFA ŚMIETANA


Od 33 lat mieszka w Rabce- Zdroju na osiedlu „Zaryte”. Radna Rady Miejskiej. Pracuje jako pielęgniarką w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Prowadzi wraz z mężem działalność gospodarczą.

Jeśli z Państwa wyboru zostanę radną, będę zabiegała o:

 • budowę i remonty dróg osiedlowych,
 • zakup dodatkowych urządzeń na placu zabaw przy szkole,
 • budowę nowych schodów i położenie kostki przy szkole,
 • budowę chodnika łączącego kościół z cmentarzem i z drogą krajową,
 • kompleksową kanalizację całej Gminy,
 • pozyskanie środków unijnych na odnawialne źródła energii i termomodernizację budynków,
 • budowę bulwarów nad Poniczanką.

 
 
 
 
 
 
 

Lista nr 19 poz. 2 (Okręg 4 – ulice: Bystra, Gilówka, Kilińskiego, Orkana od stacji PKP do Szkoły Podstawowej Nr 2, Rynek, Wąska):

ANDRZEJ PĘDZIMĄŻ


Rodowity rabczanin, 46 lat, żonaty, dwójka dzieci. Radny Rady Miejskiej. Doświadczenia zawodowe zdobywał w Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie instruktor nauki jazdy.

Jeśli z Państwa wyboru zostanę radnym, będę zabiegał o:

 • budowę drogi na odcinku Gilówka w stronę Zbójeckiej,
 • realizację zaprojektowanego parkingu wzdłuż ul. Orkana koło kościoła,
 • kompleksową kanalizację całej Gminy, w szczególności na ulicy Gilówka,
 • pozyskanie środków unijnych na odnawialne źródła energii i termomodernizację budynków,
 • budowę bulwarów nad Poniczanką.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista nr 19 poz. 3 (Okręg 5ulice: Do Pociesznej Wody, Pasieczna, Podhalańska, Zakopiańska, Za Rabą):

RYSZARD TRACZYK 


Rodowity rabczanin. Radny Rady Miejskiej. Od 36 lat prowadzi działalność gospodarczą. Członek Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej oraz Klubu Sportowego „Wierchy”. Przez 4 lata był członkiem zarządu Komitetu Osiedlowego „Łęgi”,a następnie jego przewodniczącym.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej oraz Klubu Sportowego „Wierchy” w Rabce-Zdroju.

Jeżeli z Państwa wyboru zostanę radnym, będę zabiegał o :

 • remont dróg osiedlowych,
 • rondo przy ul. Zakopiańska- Podhalańska,
 • remont ul. Do Pociesznej Wody,
 • budowę bulwarów nad Poniczanką,
 • przystąpienie do programu odnawialnych źródeł energii ( solary, pompy ciepła ), i termomodernizacji budynków,
 • kanalizację gminy.

 
 
 
 
 

Lista nr 19 poz. 2 (Okręg 6 – ulice: Brzozowa, Marszałka Piłsudskiego, Osiedle Orkana bloki 14,14a,14b,16,18, Pocztowa, Roztoki):

JÓZEF MICHAŁ SKOWRON  


Absolwent i mgr Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 70 i 80 pracował jako wychowawca-nauczyciel w byłym Śląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci w Rabce-Zdroju.

W 1989 roku był współorganizatorem programu pomocowego, utworzonego na bazie środków finansowych przekazanych przez Rząd Federacji Szwajcarii, dla prywatnych przedsiębiorców z Rabki i okolicznych gmin,– efekty:

 • Prężnie działające firmy
 • Wiele miejsc pracy

W latach 1989–1997 prowadził biuro Polsko – Szwajcarskiego Programu Regionalnego, na fundamentach którego powstała Fundacja Rozwoju Regionu Rabki – Zdroju. Od 1998 roku prywatny przedsiębiorca w branży hotelarskiej.

Od dziewięciu lat emeryt. Kandyduje do Rady Miejskiej Rabki – Zdroju w wyborach samorządowych 2014.

Jeśli z Państwa wyboru zostanę radnym, będę zabiegał o:

 • wykonanie nowego chodnika wraz z oświetleniem od przedszkola do osiedla Chopina,
 • remont ul. Brzozowej,
 • remont łącznika – ul. Brzozowa z ul. Pocztową,
 • zabezpieczenie skarpy na wysokości ul. Roztoki i Pocztowej,
 • naprawę kolektora kanalizacyjnego wzdłuż ścieżki nad lodowiskiem,
 • zimowe utrzymanie zejścia do toru saneczkowego i lodowiska,
 • kompleksową kanalizację całej Gminy,
 • pozyskanie środków unijnych na odnawialne źródła energii i termomodernizację budynków,
 • budowę bulwarów nad Poniczanką.

 

Lista nr 19 poz. 1 (Okręg 7 – Al. Jordana, ulice: Kliszczaków, Orkana od stacji PKP do końca wraz z osiedlem Orkana z wyłączeniem bloków o nr 14, 14a, 14b, 16, 18, Parkowa, Spokojna):

ELŻBIETA SZARAWARA  


Radna Rady Miejskiej ostatnich dwóch kadencji. Mieszkanka Rabki-Zdroju od ponad 40 lat. Emerytowana nauczycielka. Ceniona w gronie pedagogicznym lubiana przez dzieci i młodzież. Skuteczna w swoich działaniach. Umiejętnie rozwiązuje problemy międzyludzkie. Obecnie wiceprezes rabczańskiego UTW.

Między innymi z mojej inicjatywy udało się zrealizować wiele zadań oczekiwanych przez mieszkańców naszego Osiedla. Najważniejsze z nich to:

 • remont ul. Parkowej wraz z miejscami postojowymi,
 • remont ul. Roztoki, Pocztowej, Piłsudskiego i Kliszczaków,
 • chodnik od ul. Brzozowej do os. Chopina,
 • poprawa zejścia do lodowiska,
 • wybudowanie zatok postojowych wzdłuż ulicy koło Słonecznej Skarpy,
 • rewitalizacja Parku Zdrojowego.

(a także /w poprzedniej kadencji/ wybudowanie tężni, pijalni, ronda, parkingu koło Kościoła św. Teresy, miejsc parkingowych w pobliżu przedszkola i drogi dojazdowej do 18 g i 18h).

Jeśli z Państwa wyboru zostanę radną, będę zabiegała o:

 • remont ul. Spokojnej i ul. Orkana /do skrzyżowania z ul. Chopina/,
 • naprawę drogi dojazdowej do przedszkola,
 • wyznaczenie i budowę miejsc parkingowych na osiedlu,
 • oświetlenie chodnika od Przedszkola nr 1 do os. Chopina.

 

Lista nr 19 poz. 2 (Okręg 9ulice: Cicha, Krótka, Leśna, Norwida, Nowy Świat od nr 22 do końca z wyłączeniem nr 23,25,27,29,31, Traczykówka):

MARIA KAROLINA GÓRNICKA-ORZEŁ   


Mieszka w Rabce-Zdroju od ponad 30 lat. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowała w Ognisku Pracy Pozaszkolnej. Pełniła funkcję przewodniczącej osiedla „Traczykówka” w latach2002-2006. Przewodnicząca Rady Miejskiej od dwóch kadencji. Członek zarządu Małopolskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Aktywnie uczestniczy w pracach Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako lider Grupy Lokalnego Działania.

Jeśli z Państwa wyboru zostanę radną, będę zabiegała o:

 • przebudowę drogi łączącej Traczykówkę z Kuśmierką,
 • położenie dywanika asfaltowego na ul. Krótkiej i odcinkach dróg na os. Traczykówka,
 • remont ul. Cichej i ul. Norwida,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego w dolnej części Traczykówki,
 • przebudowę mostku na potoku Gorzkim z wyprofilowaniem zakrętu,
 • pozyskanie środków unijnych na odnawialne źródła energii i termomodernizację budynków,
 • budowę bulwarów nad Poniczanką.

 

Lista nr 19 poz. 2 (Okręg 10 – ulice: Curie –Skłodowskiej, Dietla , Gorczańska od nr 12 do końca z wyłączeniem nr 27, Nowy Świat od nr 1 do nr 21 oraz nr 23, 25, 27, 29, 31, Ogrodowa, Polna, Profesora Rudnika):

TOMASZ EDMUND GŁAZIK


Emerytowany pedagog Zespołu Szkół przy Śląskim Centrum w Rabce-Zdroju. Specjalista            w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowanków. Wieloletni, aktywny współpracownik Komitetu Osiedlowego. Wielbiciel dawnej drewnianej zabudowy naszego miasta. Autor pierwszej wystawy fotograficznej „Rabka na starej widokówce”.

Jeśli z Państwa wyboru zostanę radnym, będę zabiegał o:

– wspieranie wszystkich inicjatyw zmierzających do poprawy atrakcyjności Rabki jako ośrodka turystyczno-wypoczynkowego i miasta przyjaznego mieszkańcom, m. in. :

 • przebudowę chodników wzdłuż ulicy Nowy Świat,
 • przebudowę drogi osiedlowej obok parku zdrojowego równoległej do ulicy Nowy Świat,
 • przebudowę skrzyżowania ul. Nowy Świat i ul. M. Curie – Skłodowskiej,
 • dokończenie przebudowy ulic Dietla i Rudnika.
 • dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej w Rabce do potrzeb ludzi niepełnosprawnych..
 • rozszerzenie obszaru parku zdrojowego o tereny rekreacyjno–wypoczynkowe nad Poniczanką i ich rewitalizację.

 

Lista nr 19 poz. 3 (Okręg 11 – ulice: Garncarska, ul. Krakowska , ul. Sądecka z wyłączeniem osiedla Sądecka /bloki/):

CZESŁAW SADŁOWSKI


W Rabce-Zdroju mieszka od 40 lat. Radny Rady Miejskiej. Obecnie na emeryturze.

Od 8 lat pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Sądecka”.

Jeśli z Państwa wyboru zostanę radnym, będę zabiegał o:

 • remont ulicy Garncarskiej ,
 • remont drogi Smoleniówka i Rogowcówka,
 • naprawę kładki Garncarska-Sądecka,
 • uzupełnienie oświetlenia na osiedlu,
 • budowę chodnika od mostu na Rabie do kładki łączącej Garncarską z Sądecką,
 • kompleksową kanalizację całej Gminy,
 • pozyskanie środków unijnych na odnawialne źródła energii i termomodernizację budynków,
 • budowę bulwarów nad Poniczanką.

 

Lista nr 19 poz. 3 (Okręg 12 – ulice: Kasprowicza, ul. Sadecka –osiedle – bloki, ul. Tetmajera):

EWA MACIOŁ


Rodowita Rabczanka, 41 lat, mężatka, dwoje dzieci. Studiowała matematykę na UMCS w Lublinie. Wykonuje zawód księgowej. Aktywna społecznie. Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych. Odważna i konsekwentna.

Zdecydowałam się kandydować na radną, aby dzięki Wam i z Waszego upoważnienia realizować potrzeby i oczekiwania mieszkańców, uwzględniając w szczególności dobro naszego osiedla.

Jeśli z Państwa wyboru zostanę radną, będę zabiegała o :

 • budowę sieci wodociągowej na ulicy Tetmajera,
 • budowę kanalizacji na ulicy Kasprowicza,
 • remont ulic: Tetmajera ,Kasprowicza i na os. Sądecka ,
 • remont chodnika od ulicy Tetmajera do ulicy Jana Pawła II( tzw. „gęsia szyja” ),
 • kompleksową kanalizację całej Gminy,
 • pozyskanie środków unijnych na odnawialne źródła energii i termomodernizację budynków,
 • budowę bulwarów nad Poniczanką.

 

Lista nr 19 poz. 3 (Okręg 13 – Sołectwo Chabówka):

RENATA WDÓWKA


Rodowita mieszkanka Chabówki, od pokoleń związana z tym miejscem. Z wykształcenia pielęgniarka. Aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Cztery lata jest sołtysem w Chabówce. Pełniąc tę funkcję, jest blisko najbardziej potrzebujących mieszkańców i niesie im pomoc.

Jeśli z Państwa wyboru zostanę radną, będę zabiegała o:

 • budowę chodnika od przejazdu kolejowego do granicy Rokicinami,
 • kontynuację budowy Domu Strażaka wraz z Wiejskim Centrum Kulturalno- Sportowym,
 • budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół,
 • budowę wielofunkcyjnego boiska rekreacyjno- sportowego,
 • oświetlenie i oznakowanie ról,
 • dokończenie remontu dróg osiedlowych
 • kompleksową kanalizację całej Gminy,
 • pozyskanie środków unijnych na odnawialne źródła energii i termomodernizację budynków,
 • budowę bulwarów nad Poniczanką.