Wybory samorządowe 2024 r.

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
  2. Budowanie świadomości obywatelskiej.
  3. Promowanie Powiatu Nowotarskiego i jego mieszkańców.

Stowarzyszenie RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA (RPSO) jest organizacją, która reprezentuje mieszkańców całego Powiatu Nowotarskiego. Stowarzyszenie nie utożsamia się z żadną partią polityczną, jest dobrowolnym zrzeszeniem osób działających na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowotarskiego Trzon stowarzyszenia stanowią radni powiatowi i radni gmin. Wsparcia udzielają też osoby niezaangażowane w działalność samorządową, reprezentujące wszystkie gminy oraz różne środowiska powiatu. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych poglądów członków oraz osób korzystających z jego pomocy. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków a środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich.

Terenem działania RPSO jest Województwo Małopolskie a siedzibą miasto Nowy Targ.

Celem Stowarzyszenia jest między innymi: aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, promowanie Powiatu Nowotarskiego, wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego, wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizowanie konferencji, seminariów, działania mające na celu promowanie walorów turystycznych gmin, opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych. Bardzo ważnym zadaniem jest wystawianie swoich kandydatów w wyborach samorządowych na szczeblu gminnym i powiatowym.

W 2018 roku w wyborach samorządowych do Powiatu Nowotarskiego głos na RPSO oddało 17 734 osób co stanowiło 25,43% wszystkich wyborców (w Rabce-Zdroju 2049 głosów). Ten wynik przełożył się na 8 mandatów do Rady Powiatu Nowotarskiego.

W kadencji 2018 – 2025 ośmiu radnych Stowarzyszenia „Razem Podhale, Spisz, Orawa” wraz z samorządowcami innych Komitetów Wyborczych tworzą koalicję „Wspólnie dla Powiatu”. Koalicja odpowiedzialnie kieruje Powiatem Nowotarskim. Radni RPSO pełnią istotne funkcje w Radzie Powiatu Nowotarskiego. Tadeusz Rafacz to Przewodniczący Rady Powiatu, Bogusław Waksmundzki–Wicestarosta, kandydat RPSO w wyborach do Senatu RP 2023 (57 957 głosów). Marek Szarawarski radny z Rabki-Zdroju jest Przewodniczącym Komisji Budżetowej.