Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
  2. Budowanie świadomości obywatelskiej.
  3. Promowanie Powiatu Nowotarskiego i jego mieszkańców.