Współpraca i rozwój – przygotowania do wyborów samorządowych – spotkanie członków Stowarzyszenia Razem Podhale Spisz Orawa działającego od czerwca 2013 r.

W czasie wakacji członkowie Stowarzyszenia Razem Podhale Spisz Orawa spotkali się, aby dokonać analizy działalności oraz omówić stan przygotowań do wyborów samorządowych, które odbędą się na jesień obecnego roku. Zebranie stowarzyszenia prowadził Jan Smarduch – przewodniczący stowarzyszenia. W spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące wszystkie gminy oraz różne środowiska powiatu, w tym wiele osób niezaangażowanych dotychczas w życie społeczno – polityczne. Trzon stowarzyszenia stanowią radni powiatowi i radni gminni.

Cieszy nas fakt, że jest dobra atmosfera do kontynuowania zarządzania powiatem nowotarskim przez obecną koalicję w następnej perspektywie 2018-2023. Wybory samorządowe – szczególnie na poziomie gmin i powiatu – toczą się w oparciu o ludzi znanych w środowiskach ze swoich dokonań i pracy na rzecz rozwoju lokalnych ojczyzn – mówi Bogusław Waksmundzki, urzędujący członek zarządu powiatu nowotarskiego, koordynator tworzenia list do rady powiatu.

Musimy wygrać wybory samorządowe. Nie ma nie da się, nie ma jesteśmy za słabi. Nie da się, bo oni – czyli liderzy partii -wszystko poukładali za nasze pieniądze. Jeśli Podhalanie, Spiszacy i Orawianie, którym zależy na dobru rozwoju swojego regionu, zmobilizują się, to obóz ludzi bezpartyjnych wygra wybory, bo kiedy buduje się wspólnota samorządowa, to góry można przenosić. Myślę, że teraz trzeba wielkiej energii i wysiłku. Trzeba też ogromnej determinacji. Nic nigdy nie jest dane raz na zawsze. Ta pokora przed startem i rzetelna praca w kampanii jest potrzebna. Nie jest z niej nikt zwolniony. Nawet ten, kto wygrywał poprzednie wybory – dodaje Jan Smarduch wójt Gminy Nowy Targ.

Samorządy to praca u podstaw, z ludźmi i dla ludzi, a każda gmina, powiat czy województwo ma swoją specyfikę. Dlatego nasi lokalni kandydaci współpracują i będą współpracować z przedstawicielami różnych ruchów i organizacji, aby rozwiązywać najistotniejsze problemy społeczności danych jednostek samorządowych możliwości ich rozwiązania – mówi Maciej Jachymiak kandydat stowarzyszenia do Sejmiku Małopolskiego.

Z list Razem Podhale Spisz Orawa będą kandydować obecni radni powiatowi ale jest też grupa osób, które po raz pierwszy podejmie się roli kandydata do rady powiatu. Jest to poparcie i wzmocnienie działań, które wykonywane były wspólnie ze wszystkimi gminami powiatu w minionych dwóch kadencjach. Dotychczasowa współpraca koalicyjna zapewniła szybki rozwój gospodarczy regionu, a także stabilność decyzyjną.

W obecnym czasie są tworzone dokumenty, strategie, programy na następny okres 2018-2025. Aktywnie członkowie stowarzyszenia uczestniczą w przygotowanie aktualizacji programu regionalnego opracowywanego przez marszałka, programu współpracy polsko – słowackiej oraz w aktualizacji strategii rozwoju powiatu na następne lata.