Mieczysław Bocheńczak

PRACY I CHLEBA – DLA WSZYSTKICH!

Szanowni Państwo. Przed nami wybory samorządowe. W ich kontekście oddaję się do Waszej dyspozycji jako kandydat do Rady Powiatu nowotarskiego z ramienia Komitetu Wyborczego RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA z Gminy Raba Wyżna i Spytkowice. Jestem żonaty, posiadam troje dzieci mieszkam w Rabie Wyżnej, z wykształcenia mgr inż. transportu, ukończyłem podyplomowe studia menedżerskie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie Organizacji i Zarządzania „ Europejski Model Zarządzania”, pracuje w PKP Polskie Linie Kolejowe w Zakładzie Linii Kolejowych w Nowym Sączu od 29 lat. W trakcie swojej kariery zawodowej pełniłem różne funkcje kierownicze, w latach 2004 do 2014 byłem naczelnikiem sekcji Eksploatacji w Chabówce, obecnie po zmianach restrukturyzacyjnych w naszej firmie pełnie obowiązki zawiadowcy w sekcji Eksploatacji w Suchej Beskidzkiej. Posiadam odpowiednie wykształcenie oraz umiejętności i zdolności , które chciałbym wykorzystać w działaniu na rzecz lokalnej społeczności. Kluczowym punktem mojego programu jest PRACA, gdyż w realiach naszego powiatu praca jest dobrem deficytowym. Jej brak odbija się negatywnie na kondycji naszych rodzin. Wiele z nich jest rozdzielonych a  niektóre rozbiły się w wyniku emigracji zarobkowej do krajów zachodnich. Brak pracy rodzi frustracje, poczucie beznadziejności a w skrajnych wypadkach takie patologie społeczne jak alkoholizm. Oczywistym i najskuteczniejszym sposobem WALKI Z BEZROBOCIEM jest TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY poprzez POZYSKIWANIE  INWESTORÓW.

 INFRASTRUKTURA SPORTOWA I  PROMOCJA TURYSTYKI

Wielkimi atutami naszego powiatu są bogate walory przyrodnicze i nieskażone środowisko naturalne. Te dwa elementy stwarzają dogodne warunki do rozwoju turystyki, zwłaszcza tej narciarskiej i rowerowej Będąc jednym z aktywnie uprawiających te piękne rodzaj sportu będę podejmował działania mające na celu rozwój bazy narciarskiej tj wyciągów , zaplecza gastronomicznego a co za tym idzie przyciągnięcie do Nowego Targu, Rabki i innych miejscowości turystów – potencjalnych klientów sklepów, gospodarstw agroturystycznych itp.oraz będę gorącym sympatykiem budowy bezpiecznych ścieżek rowerowych . Dlatego jako radny powiatowy będę inicjował i wspierał:

  1. Wspólne  projekty na szczeblu gmin i sąsiednich powiatów służące pozyskiwaniu środków na działania inwestycyjne i promocję walorów turystycznych całego regionu nowotarskiego .
  2. Działania na rzecz wspólnej organizacji dużych imprez sportowych z sąsiednimi powiatami.

 INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOLEJ

  1. Dużym sukcesem mijającej kadencji Rady Powiatu nowotarskiego są spore nakłady na infrastrukturę drogową. Na tym polu jako radny powiatowy chciałbym być kontynuatorem dotychczasowych działań  intensyfikując je w przypadku dróg wymagających najpilniejszych napraw m.in. poprzez współpracę z samorządami  różnych szczebli.
  2. Chciałbym wspierać wszelkie działania na rzecz poprawy stanu technicznego i promocji linii kolejowej Kraków – Zakopane, jako alternatywnego, ekologicznego i bezpiecznego połączenia ze stolicą Tatr.
  3. Moim celem będzie podejmowanie działań mających na celu uruchomienie regularnych przyjazdów turystyczno – edukacyjnych pociągiem w stylu retro po linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz , celem promocji naszego regionu oraz większego zainteresowania turystów.

 Proszę Was o głos