Bogusław Waksmundzki

W obecnej kadencji urzędujący członek zarządu powiatu nowotarskiego odpowiedzialny za edukację ponadgimnazjalną, pozyskiwanie środków oraz prowadzone powiatowe inwestycje. Powiat nowotarski jest na drugim miejscu w Małopolsce pod względem pozyskanych środków europejskich na inwestycje.

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem w latach 1999- 2002. W tym czasie gmina dwukrotnie (2001,2002) znalazła się w „Złotej Setce Samorządów”. Gmina uzyskała nagrodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rozwiązania w dziedzinie ochrony wód. Przez ostatnie 4 lata Przewodniczący Rady Euroregionu Tatry wybrany przez 31 samorządów po polskiej stronie Tatr. Za współpracę między samorządami polskimi i słowackimi otrzymał Honorowe Członkostwo Euroregionu Tatry w 2014r. Jest członkiem Międzyrządowej Komisji Polsko – Słowackiej.

Członek Rady Duszpasterskiej przy parafii św. Marcina w Grywałdzie. Honorowy strażak jednostek OSP w Tylce, Hałuszowej, Kąty- Niwki i członek zarządu OSP w Grywałdzie. Nagrodzony złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Ukończył Akademię Liderów Samorządowych oraz uzyskał międzynarodowy certyfikat dotyczący zarządzania projektami IPMA.

Kandydat to to odpowiedzialny, aktywny samorządowiec. Jest rzetelny i odważny oraz dobrze przygotowany do sprawowania odpowiedzialnej służby publicznej. Cieszy się autorytetem w swojej gminie oraz uznaniem wśród mieszkańców powiatu. Zgłaszany do konkursu Gazety Krakowskiej Ludzie Roku i otrzymał ten tytuł w 2011 r. Wyróżniony „Samorządowym Oskarem” w 2014 r. za działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz zasługi w rozwoju polsko- słowackiej współpracy. Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej i Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę na rzecz społeczności lokalnej.