Powiat Nowotarski dla Rabki Zdrój

MICHAŁ GLONEK


Klub: Wspólnie dla Powiatu, koło Razem Podhale Spisz Orawa – członek
Komisje: Komisja Edukacji Publicznej – członek, Komisja Infrastruktury – członek, Komisja Kultury,
Rozwoju i Promocji – przewodniczący

Wykształcenie : Wyższe
Zawód wyuczony: Nauczyciel
Zawód wykonywany:

 • Sekretarz Biura Poselskiego Andrzeja Guta-Mostowego
 • Kierownik Stacji Narciarskiej Długa Polana w Nowym Targu

Miejsce pracy:

 • Biuro Poselskie Andrzeja Guta-Mostowego
 • Stacja Narciarska Długa Polana w Nowym Targu

Doświadczenie samorządowe:

 • Radny Miasta Nowy Targ w latach 2010-2014
 • Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ w latach 2010-2012

Funkcje społeczne pełnione obecnie: Przewodniczący Komisji Turystyki Euroregionu „TATRY”
 
 

PIOTR HOLLA


Klub: Wspólnie dla Powiatu, koło Razem Podhale Spisz Orawa – członek
Komisje: Komisja Rewizyjna – członek, Komisja Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – członek

Wykształcenie : Średnie
Zawód wyuczony: Technik mechanik
Zawód wykonywany: Funkcjonariusz Służby Celnej
Miejsce pracy: Izba Celna w Krakowie
Doświadczenie samorządowe: Sołtys Zubrzycy Dolnej w latach 2010-2014
Funkcje społeczne pełnione obecnie:

 • Przewodniczący Zarządu Wspólnoty Leśnej w Zubrzycy Dolnej
 • Członek Stowarzyszenia „ZUBR” w Zubrzycy Dolnej

Pełnione dyżury: Zubrzyca Dolna 146 A Od poniedziałku do piątku 15:00-19:00
 
 

TOMASZ HURKAŁA


Klub: Wspólnie dla Powiatu, koło Razem Podhale Spisz Orawa – członek
Komisje: Komisja Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – członek, Komisja Infrastruktury – przewodniczący

Wykształcenie : Wyższe
Zawód wyuczony: Ekonomista, politolog
Doświadczenie samorządowe:

 • Przewodniczący Zarządu Osiedla Szlachtowa
 • Radny Rady Miejskiej w Szczawnicy
 • Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica

Funkcje społeczne pełnione w przeszłości:

 • Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego
 • Członek senatu UP
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla Szlachtowa

Funkcje społeczne pełnione obecnie: Wiceprezes Stowarzyszenia „Miłośników Pienin”
 

MAREK SZARAWARSKI


Klub: Wspólnie dla Powiatu, koło Razem Podhale Spisz Orawa – członek
Komisje: Komisja Budżetowa – przewodniczący, Komisja Edukacji Publicznej – członek
Wykształcenie : Wyższe
Zawód wyuczony: Nauczyciel
Zawód wykonywany: Emeryt
Doświadczenie samorządowe:

 • Radny Samorządu Gminnego w latach 1998-2002 i 2002-2006
 • Przewodniczący Rady Miasta Rabka-Zdrój w latach 2002 -2004
 • Radny Powiatu Nowotarskiego w latach 2006-2010 i 2010-2014
 • Członek Komisji Edukacji Publicznej
 • Przewodniczący Komisji Budżetowej

Funkcje społeczne pełnione w przeszłości:

 • Wiceprezes Ogniska TKKF „Carlina”
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Spartakiad pod patronatem mistrza olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego w latach 2003-2012

Funkcje społeczne pełnione obecnie:

 • Członek Zarządu TKKF „Carlina” Rabka-Zdrój
 • Członek Rady Programowej Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady na Podhalu

 

BOGUSŁAW WAKSMUNDZKI


Urzędujący Członek Zarządu: ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ pokój: 3.11
Zadania:Urzędujący Członek Zarządu nadzoruje realizację zadań z zakresu administracji budowlano architektonicznej, ochrony środowiska, komunikacji i transportu oraz edukacji.
Urzędujący Członek Zarządu kieruje pionem usług publicznych, w skład którego wchodzą :

 1. Wydział Administracji Budowlano – Architektonicznej
 2. Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
 3. Wydział Komunikacji i Transportu

W ramach kierowania pionem usług publicznych Urzędujący Członek Zarządu odpowiada za :

 1. Nadzorowanie oraz ocenę pracy naczelników wydziałów włączonych do pionu.
 2. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami włączonymi do pionu.
 3. Nadzorowanie realizacji wszystkich zadań taktycznych i operacyjnych powiązanych z zadaniem strategicznym przypisanym do pionu.
 4. Zgodne z prawem, poprawne merytorycznie, skuteczne i efektywne wykonywanie pracy przez podległych pracowników.
 5. Jakość zarządzania w wydziałach przypisanych do pionu.
 6. Cele strategiczne przypisane do pionu.
 7. Zaplanowanie i wykonanie budżetu pionu, na który składają się budżety komórek organizacyjnych przypisanych do pionu.
 8. Budżet zadania strategicznego, przypisanego do pionu.
 9. Dbałość o użytkowany sprzęt i wyposażenie biurowe.

Urzędujący Członek Zarządu nadzoruje działalność tymczasowych komórek organizacyjnych :

 1. Biura ds. Realizacji Projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Województwie Małopolskim.
 2. Zespołu projektu „ Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów.”.

Urzędujący Członek Zarządu :

 1. Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę.
 2. Pełni funkcje reprezentacyjne w imieniu Starosty.

Urzędujący Członek Zarządu nadzoruje działalność następujących powiatowych jednostek organizacyjnych :

 1. Szkół ponadgimnazjalnych publicznych :
  1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu
  2. Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
  3. Zespołu Szkół w Krościenku nad Dunajcem
  4. I liceum Ogólnokształcącego im. E. Romera w Rabce – Zdroju
  5. Zespołu Szkół w Rabce – Zdroju
  6. Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek im Wł. Szafera w Krościenku nad Dunajcem
  7. Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu
  8. Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu
  9. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu
  10. Zespołu Szkół Nr 3 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
 2. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu.
 3. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu.
 4. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce – Zdroju.
 5. Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu.
 6. Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu
 7. Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu.

 

STANISŁAW ŻÓŁTEK


Klub: Wspólnie dla Powiatu, koło Razem Podhale Spisz Orawa – członek
Komisje: Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli – członek, Komisja Kultury, Rozwoju i Promocji – członek

Wykształcenie : Średnie techniczne
Zawód wyuczony: Technik mechanik
Zawód wykonywany: Instruktor nauki jazdy, kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców
Miejsce pracy: Ośrodek Szkolenia Kierowców – Stanisław Żółtek 34-404 Klikuszowa 176 A
Doświadczenie samorządowe: Członek Rady Sołeckiej w Klikuszowej przez 3 kadencje
Funkcje społeczne pełnione w przeszłości: Ławnik Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przez 4 kadencje
Funkcje społeczne pełnione obecnie: Wiceprezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Nowym Targu „Szarotka”